Wednesday, September 29, 2010

Zilele Bibliei - Câmpina 2010, Campania Națională de Citire a Bibliei

Zilele Bibliei – Campina 2010

„BIBLIA ESTE CHEIA PENTRU O VIAŢĂ TRANSFORMATĂ

In 25 si 26 septembrie 2010, in municipiul Campina au avut loc Zilele Bibliei - Câmpina 2010, în cadrul Campaniei Naționale de Citire a Bibliei.

Sâmbătă, 25 septembrie, aproximativ 100 de frați și surori din Biserici Evanghelice de pe Valea Prahovei, impreuna cu un grup de tineri din București, au mers pe străzile orașului cu un sondaj de opinie despre citirea Bibliei, cu tractate biblice, scrisori adresate cetățenilor prin care erau îndemnați să citească Biblia, și invitații pentru evanghelizările care aveau sa aiba loc sâmbătă si duminică seara la Casa de Cultura. In acelasi timp, in centrul orașului, a fost amplasat un pavilion unde a fost împărțită literatură creștină gratis.

Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre și am avut parte de un timp minunat impreuna cu cei care au vrut sa afle mai multe lucruri despre si din Biblie. Fratele Cornel Boingeanu, de la Biserica Sfânta Treime, București, a prezentat sâmbătă seara date generale despre Biblie, iar duminică a spus oamenilor cât de mare nevoie avem de Cuvântul lui Dumnezeu ca sa fim mântuiți.

Evenimentul a fost organizat de Bisericile Evanghelice din Câmpina în parteneriat cu Biserica Baptistă Sfânta Treime – București și Misiunea Creștină Europeană, și cu sprijinul coordonatorului Departamentului de Misiune a Uniunii Baptiste din România, Alex Vlașin.

Domnul să fie lăudat pentru ceea ce s-a întâmplat în Câmpina!

Câteva poze de la Zilele Bibliei, Câmpina 2010:

Cum totul incepe cu rugăciune, asa am facut si noi in ziua de sambata
How everything starts with prayer, we did the same thing on saturday morning


Împărțirea hărții orașului Câmpina
Dividing the map of Campina


De vorbă cu oamenii despre importanța Bibliei
Talking to people about the importance of the BiblePavilionul din centrul orașului
The stand in the city center


Frații pastori implicați: (de la stânga) fr. Dumitru Huțanu - Biserica Betel, fr. Ion Vasile - Biserica Maranata, fr. Jurjen Nagel - Centrul Nehemia și fr. Cornel Boingeanu - Biserica Sfânta Treime București
The pastors involved (from left): Dumitru Hutanu - pastor Bethel Church, pastor Ion Vasile - Maranatha Church, pastor Jurjen Nagel - Nehemia Christian Center and pastor Cornel Boingeanu - Trinity Church, Bucharest

The Days of the Bible – Câmpina 2010

“The Bible is the key for a transformed life”

On the 25th and 26th of September, Câmpina hosted The Days of the Bible – mpina 2010, in the National Campaign of Reading the Bible.

On Saturday, the 25th, around 100 young people from the Evangelical Churches in our area, together with a group of people from Bucharest, walked on the streets of Câmpina with a survey about reading the Bible, with Christian literature, letters for the citizens of our city in which they were suggested to read the Bible, and invitations for the evenings of evangelism that were to take place Saturday and Sunday at the Culture House. In the same time, in the city center a stand was placed where free Christian literature was given.

God answered our prayer and we had a wonderful time together with the ones who wanted to know more about and from the Bible. Pastor Cornel Boingeanu, from Bucharest, presented on Saturday evening general information about the Bible and Sunday evening he told people how much we need God’s Word to be saved.

This event was organized by the Evangelical Churches in Câmpina in partnership with the Trinity Baptist Church, Bucharest and The European Christian Mission, with the support of Alex Vlașin, the coordinator of The Mission Department of the Baptist Union of Romania.

Praise the Lord for everything that took place in Câmpina!


No comments: